post.title
راهنما

امکانات آنالیز رقبا

سوپر ادمین ۲ سال پیش ۰ نظر
۲ ۰ ۰۰:۳۵

دسترسی‌هایی که در بخش آنالیز رقبا در اختیار دارید، شامل این موارد میشوند.

اولین بخش از آنالیز رقبا، انتخاب بستر و جستجوی پیشرفته میباشد که در قسمت آموزش تصویر برند بطور کامل آموزش داده شد.

بخش بعدی مربوط به نمودار رویکردهای برندها میباشد که آموزش آن در قسمت نمودار رویکرد داده شد و در اینجا تنها مقایسه رویکردها انجام میشود.

قسمت آمار کلی مقایسه رقبا، به شما یک آمار کلی در بستر انتخابی را میدهد و شما همچنین میتوانید برند موردنظر یا آمار موردنظر خود را از آمار کلی حذف کنید.

روند انتشار نیز دقیقا همانند روند انتشار تصویر برند میباشد و شما میتوانید آموزش آن را تحت عنوان روند انتشار مشاهده کنید.

بخش پایانی، 5 هشتگ برتر هر برند میباشد و شما علاوه بر حذف یک برند، میتوانید نحوه نمایش آن را نیز تغییر دهید.

----

دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه